Aldri før har vi hatt flere lesere på Forskersonen – forskning.nos side for forskningsbasert debatt og populærvitenskapelige artikler.
Aldri før har vi hatt flere lesere på Forskersonen – forskning.nos side for forskningsbasert debatt og populærvitenskapelige artikler.

Kronikkene som skapte mest blest i 2021

Det er krise i eldreomsorgen, du blir ikke tjukk av lettbrus, men du kan bli frisk av urinsyregikt. Det var noe av det vi kunne lese om på Forskersonen i fjor.

2021 var et godt år for Forskersonen – forskning.nos side for debatt og populærvitenskap. Vi opplevde rekordbesøk og en vekst i sidevisninger på hele 75 prosent fra 2020. Vi er glade for gode tall tall, men best av alt er innholdet: Det har vært et rikt debattår med stor variasjon i stemmer og temaer.

Lesernes topp ti

En stor takk går til de mange forskerne og andre forskningsinteresserte som bidrar med sin kunnskap, analyser og meninger. Ikke minst setter vi pris på alle leserne som sender inn spørsmål og debattinnlegg. Det er viktige bidrag for den offentlige samtalen som vi jobber for hver dag på Forskersonen og forskning.no.

Under har vi oppsummert de mest leste artiklene på Forskersonen i 2021. Det er er både debattartikler og populærvitenskapelige artikler skrevet av forskere.

1. Bør vi bruke munnbind av tøy?

Det vakte stort engasjement og interesse da forfatterne av denne kronikken omtalte bekymringen for at brukere av munnbind risikerer å puste inn kreftfremkallende stoffer, allergener og mikroplast. Artikkelen kan du lese her:

2. Fremtidens bærekraftige tekstilmaterialer er hentet fra fortiden

Kombinasjonen av arkeologi, design og bærekraft er tydeligvis en vinner blant våre lesere. I NRK-programmet Symesterskapet ble en gjenskapning av et norsk tekstil fra mellom år 230 og 390 vist frem og brukt til å sy moderne, fremtidsrettet design.

3. Får vi i oss nok D-vitamin?

Og kan D-vitaminnivå i kroppen påvirke koronasykdom? Før forskningen kan gi et endelig svar, kan vi allerede nå anbefale økt inntak, skrev forfatterne av denne kronikken:

4. Svenske forskere svarer bekymret leser

En leser skrev til Forskersonen med en etterlysning: Hvorfor har vi ikke en norsk diagnose for langvarig, alvorlig stress? En av nestorene i svensk stressforskning svarte på etterlysningen sammen med to kolleger. De konkluderer at mange har blitt feilbehandlet.

5. Kan du legge på deg av lettbrus?

NRK-programmet Eit feitt liv skapte mye debatt. Ett av temaene som ble mye diskutert var en påstand om lettbrus. Lettbrus kan hjelpe deg med å gå ned i vekt, skrev forfatterne av denne kronikken. De mener NRK viste til forskning med store svakheter.

6. Gladsak om smertefull tilstand

Vi vet ikke om lesernes interesse ble vekket av det litt underlige navnet urinsyregikt eller av gleden over å lese en positiv nyhet om behandling av sykdommen. Populær ble artikkelen i alle fall, og vi får håpe mange av de som opplever urinsyregikt går et smerteløst år i møte.

7. Vitnesbyrd fra krisen i norsk eldreomsorg

Vi har hatt flere kronikker om tilstanden i eldreomsorgen, enten det gjelder underernæring blant beboerne eller underbemanning blant de ansatte. Flere av artiklene har vekket mye engasjement blant leserne, men ingen så mye som denne:

8. Ny kunnskap om ME og trening

ME-debatten har gått friskt i hele 2021, og mange av artiklene om temaet er svært godt lest. Forskeren som forteller om ny kunnskap om tilstanden ble mest lest i fjor.

9. Hvordan kan kosthold påvirke kroppens immunforsvar?

Med tanke på at det finnes ti mikroorganismer for hver eneste celle i kroppen vår, gir vi mikrobene lite oppmerksomhet. Ved å tilrettelegge for mangfold av mikrober, mener jeg vi vil bli bedre beskyttet mot sykdommer, skrev Gro Vatne Røsland i denne populære populærvitenskapelige artikkelen:

10. Har vi valgt riktig koronastrategi?

Hvorfor gikk det så galt i Sverige? spurte forskning.no tidlig i 2021. Spørsmålet burde heller vært hvorfor det gikk så galt i Norge, skrev Bjarne Vandeskog. Norske helsemyndigheter kan ha valgt feil strategi, mente han.Hederlig omtale:

Fikk du ikke nok? Ikke vi heller. Det er så tett i toppen blant de mest leste artiklene på Forskersonen, at det er synd å ikke by på de neste fem også.

11. Elefanten i rommet – vitamin D og korona blant innvandrere

12. Volden fortsetter selv etter at mor har forlatt far. Har norsk likestillingspolitikk en del av ansvaret?

13. Vi må lære av klimaforskningen og frikjenne personbilen

14. Vi må slutte å ta barn ut av fellesskapet i klasserommet!

15. Hvorfor spiser du mer når du egentlig er stappmett?

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS