Populærvitenskap:

Airbnbs vekst i områder som Lofoten kan føre med seg både utfordringer og muligheter.
Airbnbs vekst i områder som Lofoten kan føre med seg både utfordringer og muligheter.

Airbnbs vekst kan støtte utviklingen av turismen på bygda

POPULÆRVITENSKAP: Men vi må erkjenne at det er utfordringer knyttet til Airbnbs vekst.

Delingsøkonomiplattformen Airbnb har vokst til å bli en stor aktør i den globale reiselivsnæringen og har uten tvil revolusjonert næringen. Både de positive og negative effektene på byer over hele verden har vært mye diskutert. I den senere tid har Airbnb blitt stadig mer populært for vertskap og turister i mindre befolkede turistdestinasjoner på landsbygda og i utkantstrøk.

Et eksempel er Lofoten i Nordland, der Airbnbs tilstedeværelse skaper miljøutfordringer på grunn av overturisme både i den korte sommersesongen og nå også i vintersesongen.

Fra fokus på negativ innvirkning til konstruktiv dialog

Det er særlig den negative effekten som Airbnb har hatt gjennom utfordringene det fører med seg for miljø, økonomi og bærekraft for lokale økonomier, som har fått stor oppmerksomhet i litteraturen. Det finnes imidlertid overraskende lite kunnskap om de potensielle fordelene ved Airbnbs tilstedeværelse i mindre turistmarkeder. Nøkkelen til å utforske slike potensielle fordeler er å undersøke forholdet mellom Airbnb-basert innkvartering og tradisjonell innkvartering. Spørsmålet er:

A) Om Airbnb konkurrerer med tradisjonelle innkvarteringsleverandører som hoteller, bed-and-breakfast og campingplasser i slike mindre markeder for de få reisende.

Eller

B) Hvorvidt Airbnb tilbyr komplementære tjenester til brukerne sine som tiltrekker seg forskjellige typer reisende, og åpner opp en ny markedsnisje for destinasjonen.

Bevis på ringvirkninger

I en ny artikkel publisert i «Tourism Economics» studerer teamet vårt med norske og amerikanske forskere forholdet mellom Airbnb-basert og tradisjonell innkvartering på tvers av primære og sekundære turistdestinasjoner i Norge. Vi finner bevis på ringvirkninger i reiselivsmarkedene som går fra Airbnb-basert innkvartering til tradisjonell innkvartering på mindre besøkte destinasjoner. Disse destinasjonene kalles sekundære destinasjoner i artikkelen.

Med utgangspunkt i denne studien kan vi konkludere med at Airbnbs vekst kan støtte utviklingen av turismen på mindre besøkte destinasjoner med mindre turistmarkeder. I disse markedene er Airbnb heller et supplerende tilbud til de eksisterende innkvarteringsleverandørene.

Det er klokt å anerkjenne Airbnbs tilstedeværelse og inkludere den i regionale utviklingsprosesser i stedet for å fokusere på begrensninger.

Bærekrafts- og miljøutfordringer

Som en politikkanbefaling konkluderer vi med at reiselivsorganisasjoner på destinasjonene og regionale planleggere bør inkludere og utnytte Airbnb på grunn av ringvirkningene for det lokale reiselivsmarkedet. Det bør de gjøre både med tanke på vertskap som er representert i regionen og reisende som bruker Airbnb, samt i planleggings- og utviklingsprogrammer for turisme.

Til tross for disse resultatene må vi erkjenne at det er bærekrafts- og miljøutfordringer knyttet til Airbnbs vekst i små reiselivsmarkeder, noe det ferske eksemplet fra Lofoten viser. Derfor er det også viktig å vurdere regulering av denne stort sett uregulerte turismeaktøren på slike sekundære destinasjoner.

Modellering av reguleringstiltak viste for eksempel at mild beskatning av dette nye markedssegmentet ser ut til å være et tilstrekkelig tiltak for å forhindre negative virkninger i det lokale markedet, samtidig som man utnytter potensialet til denne fremvoksende turismeaktøren for destinasjonen.

Referanser og kontakt:

Leick, Birgit, Kivedal, Bjørnar Karlsen, Eklund, Mehtap Aldogan, Vinogradov, Evgueni (2021).

Exploring the relationship between Airbnb and traditional accommodation for regional variations of tourism markets. Tourism Economics. early cite.

Vinogradov, E., Leick, B., & Kivedal, B. K. (2020). An agent-based modelling approach to housing market regulations and Airbnb-induced tourism. Tourism Management, 77, 104004.

Kontakter:

Birgit Leick, Universitetet i Sørøst-Norge [email protected]

Bjørnar Karlsen Kivedal, OsloMet og Høgskolen i Østfold [email protected]


LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og populærvitenskap

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og populærvitenskap

Powered by Labrador CMS