Vi gir tydelig uttrykk for at tallene vi baserer oss på er usikre, og at de bare gir et inntrykk av utslippene i sentrale og mindre sentrale strøk, skriver ansvarlig redaktør i Faktisk.no, Kristoffer Egeberg.
Vi gir tydelig uttrykk for at tallene vi baserer oss på er usikre, og at de bare gir et inntrykk av utslippene i sentrale og mindre sentrale strøk, skriver ansvarlig redaktør i Faktisk.no, Kristoffer Egeberg.

Faktisk.no om forurensning i bygd og by-video:
Ikke ment som en konkluderende faktasjekk

DEBATT: Faktisk.no svarer på Carlo Aalls kritikk av videoen «Hvem forurenser mest? Bygd vs. by».

I sin kronikk på forskning.no kommer Carlo Aall med flere innvendinger mot vår video «Hvem forurenser mest? Bygd vs. by».

Kritikken er interessant, og vi vil ta høyde for flere av punktene Aall trekker frem i fremtidige videoer eller artikler om klimautslipp i forskjellige deler av Norge.

Vi vil imidlertid komme med et par oppklaringer:

1. Aall ser ut til å mene at vi konkluderer med at det er feil at folk i byen forurenser mer enn folk på bygda. Vi ser at deler av videoen kan gi dette inntrykket, men den er ikke ment som en konkluderende faktasjekk. Vi gir tydelig uttrykk for at tallene vi baserer oss på er usikre, og at de bare gir et inntrykk av utslippene i sentrale og mindre sentrale strøk.

2. Det er ikke Faktisk.no som har delt utslipp i hver kommune på antall innbyggere. Tall for kommunefordelte utslipp per innbygger er hentet fra Miljødirektoratet.

Powered by Labrador CMS