Forskning om antibiotikabruk i landbruket må formidles presist, skriver Markus Hustad i Økologisk Norge.
Forskning om antibiotikabruk i landbruket må formidles presist, skriver Markus Hustad i Økologisk Norge.

Vi trenger mer økologisk landbruk med mindre antibiotikabruk

DEBATT: Økologisk matproduksjon må være en spydspiss for et landbruk som er bedre for helsa vår, miljøet og dyra. Det gjelder også i den livsviktige kampen mot økende antibiotikaresistens i verden.

Verdens helseorganisasjon advarer om at overdreven bruk av antibiotika er en av de største truslene vi står overfor. Hyppig antibiotikabruk kan gjøre bakterier resistente og enda farligere. Og nesten 80 prosent av verdens antibiotikabruk skjer i landbruket.

Satte den økologiske kaffen i halsen

Det er derfor bra at det økologiske landbruket har regler som krever at man er mer tilbakeholdne med bruk av antibiotika. Man bruker også oftere kompostering av gjødsel i økologisk husdyrhold. Begge deler gir mindre antibiotikaresistens.

Mer økologisk matproduksjon gir ikke bare mindre antibiotikabruk, men også mindre klimautslipp og sprøytegifter, bedre dyrevelferd og mindre skader på naturen.

Flere enn meg fikk sikkert derfor den økologiske kaffen i halsen av overskriften på Veterinærinstituttets siste forskning om temaet, gjengitt av nyhetsbyrået NTB og Nationen som «Flere resistente bakterier i økologisk enn i konvensjonelt landbruk.»

Det stemmer ikke. I studien, som også er omtalt på forskning.no, har man nemlig ikke utført smittesporing som viser at kilden er økologisk gårdsdrift.

Tallgrunnlaget er også svært lite (kun 8 av 644 prøver fra «økologisk lokalitet»). I rapporten fra studien, som har sett på funn av gener knyttet til antibiotikaresistens (ARG), står det svart-på-hvitt: «For sum ARG-konsentrasjon ble det ikke påvist noen signifikant forskjell mellom økologiske og konvensjonelle lokaliteter.»

Mindre antibiotikaresistens i økologisk husdyrhold

Og det høyeste enkeltfunnet av resistente bakterier var faktisk rundt en konvensjonell gård. Et betimelig spørsmål er hvorfor ikke dette ble nevnt? Det synes vi Veterinærinstituttet burde vært ærlig om, særlig når en rekke andre publikasjoner viser at det er mindre antibiotikaresistente bakterier i økologisk husdyrhold. Se for eksempel denne stidien i Plos One som sammenlikner organisk og konvensjonelt landbruk i fire EU-land.

I EU har de nå satt et mål om at en fjerdedel av maten som produseres skal være økologisk innen dette tiåret er omme. 14 organisasjoner, inkludert Fagforbundet, Fellesforbundet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har krevd et tilsvarende mål for produksjon av økologisk mat i Norge. Nylig ba også Bondelaget om et slikt økomål, som omtalt på NRK.

Mer økologisk matproduksjon gir ikke bare mindre antibiotikabruk, men også mindre klimautslipp og sprøytegifter, bedre dyrevelferd og mindre skader på naturen og livsviktige insekter som bier.

Vi ønsker selvsagt alltid mer forskning om dette velkommen. Men da må den også formidles presist.

Les forskernes svar:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på dette debattinnlegget. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS