POpulærvitenskap:

I arktiske og alpine miljø kan det skje alvorlige ulykker hvor det er vanskelig å transportere pasienter fra ulykkesstedet. Det kan føre til alvorlig nedkjøling av pasienter før hjelpen ankommer. Forskere ved Universitetet i Tromsø har undersøkt om sildenafil og vardenafil, også kjent som potenspillene viagra og levitra, kan bli redningen når sterkt nedkjølte personer må få behandling langt fra sykehuset.

I arktiske og alpine miljø kan det skje alvorlige ulykker hvor det er vanskelig å transportere pasienter fra ulykkesstedet. Det kan føre til alvorlig nedkjøling av pasienter før hjelpen ankommer. Forskere ved Universitetet i Tromsø har undersøkt om sildenafil og vardenafil, også kjent som potenspillene viagra og levitra, kan bli redningen når sterkt nedkjølte personer må få behandling langt fra sykehuset.

Viagra kan potensielt redde livet til alvorlig nedkjølte

POPULÆRVITENSKAP: Viagra virker i både hete og kalde situasjoner.

Når menneskekroppen blir kald, prøver den å beskytte seg ved å holde de indre organene så varme som mulig. Vi begynner å skjelve, blodårene trekker seg sammen og vi bruker energien vår til å opprettholde funksjoner i livsviktige organer som hjernen, hjertet, lungene og nyrene. Når kroppen igjen skal varmes opp, hender det at hjertet er svakt. Dermed får det ikke pumpet nok blod til kroppens organer.

Legemidlene sildenafil og vardenafil, som er bedre kjent som potenspillene Viagra og Levitra, utvider blodårene i kroppen. Hjertet får dermed en redusert motstand å pumpe mot. Dette letter arbeidsforholdene til hjertet, og kan gjøre at flere pasienter i framtiden vil tåle å bli varmet opp fra alvorlig nedkjøling.

Friluftsfolk kan havne i situasjoner der de blir utsatt for nedkjøling. Men bør de ha Viagra klar i sekken? Ikke nødvendigvis... Her fra Djeveltanna i Tromsø kommune.
Friluftsfolk kan havne i situasjoner der de blir utsatt for nedkjøling. Men bør de ha Viagra klar i sekken? Ikke nødvendigvis... Her fra Djeveltanna i Tromsø kommune.

I Norge vil det alltid være viktig å kunne behandle personer som blir utsatt for alvorlig kulde. Fiskere og friluftsfolk er åpenbare grupper som kan bli utsatt for alvorlig nedkjøling, men enhver skade utendørs vil føre til nedkjøling av pasienten. Unntakene for dette er utendørstemperaturer rundt 30°C, noe vi sjelden har i Norge.

Vi kan tåle kroppstemperatur under 14°C

I 1999 satte Norge verdensrekorden i suksessfull oppvarming av alvorlig nedkjølt pasient, da en kvinne ble varmet opp og overlevde etter å ha falt i en bekk under skikjøring i Narvik. Mens legene jobbet med å holde henne i live og varmet henne opp, ble kjernetemperaturen hennes målt til utrolige 13,7°C. Dette ble ansett som en medisinsk bragd og førte blant annet til uttrykket «Ingen er død før de er varm og død» som er sentralt for livreddende førstehjelp her i Norge.

Det er gjort for lite studier på hvordan ulike legemidler fungerer ved reduserte kroppstemperaturer.

Verdensrekorden sto seg i over 20 år, til en 27 måneder gammel gutt fra Polen ble funnet av en politimann og framsto iskald og livløs. Gjenopplivning ble startet på stedet og han ble fraktet til sykehus for avansert behandling og oppvarming. Laveste temperatur målt hos denne gutten var 11,8°C.

Utrolig nok lever begge i dag uten store skader fra ulykkene sine.

Lave temperaturer hindrer celledød i hjernen

Grunnen til at vi mennesker tåler kjernetemperaturer som nærmer seg skarve 10°C er forklart av kroppens evne til å redusere forbrenning når den blir kald. Dermed vil cellene våre ha behov for mindre energi og oksygen for å holde seg i live, og overlever lenger.

Det betyr at det også blir en høyere terskel for celledød. Celledød i hjernen er det som gjør at man ikke klarer å gjenopplive varme pasienter uten senskader hvis hjertet deres står stille i bare noen få minutter.

Fra hjertemedisin til potensmiddel...

Hjertesvikt under oppvarming kjennetegnes ved at motstanden hjertet skal pumpe mot er for høy, og at volumet med blod hjertet pumper ut blir for lavt. Ved å utvide blodårene, vil motstanden hjertet skal pumpe mot reduseres.

Sildenafil (Viagra) ble opprinnelig utviklet som en hjertemedisin, men har senere hovedsakelig blitt brukt til å oppnå det som først ble ansett som en bivirkning av medisinen – ereksjon. Ved normal kroppstemperatur virker den ved å utvide blodårene i kroppen, og har i tillegg til å bli brukt som potensmiddel, også effektivt behandlet høyt blodtrykk i lungene.

...og fra potensmiddel til behandling av nedkjølte pasienter

På vårt laboratorium for Eksperimentell og klinisk farmakologi på UiT – Norges arktiske universitet, har vi studert måten Viagra virker på menneskeceller. Vi har sett om det er mulig å gi dette legemiddelet når kroppstemperaturen blir alvorlig redusert.

I denne laben oppdaget vi hvordan Viagra og Levitra fungerer ved lave temperaturer. Nå jobber vi videre med å teste flere medikamenter for å få et bredt bilde av mulighetene for behandling ved alvorlig nedkjøling.
I denne laben oppdaget vi hvordan Viagra og Levitra fungerer ved lave temperaturer. Nå jobber vi videre med å teste flere medikamenter for å få et bredt bilde av mulighetene for behandling ved alvorlig nedkjøling.

I den siste studien vi har publisert viser vi at sildenafil (Viagra) og vardenafil (Levitra) virker, og det på en veldig forutsigbar måte, ved temperaturer helt ned til 20°C. Disse funnene kan potensielt bli livsviktige for oppvarming av pasienter med alvorlig nedsatt kroppstemperatur, hvor man ønsker å redusere motstanden hjertet har når det skal pumpe blod.

Ikke ta med Viagra i sekken!

Funnene våre er viktige fordi gjeldene retningslinjer for behandling av nedkjølte pasienter ikke inkluderer bruk av legemidler før en kjernetemperatur på minst 30°C er nådd. Årsaken er at det er gjort for lite studier på hvordan ulike legemidler fungerer ved reduserte kroppstemperaturer.

Det er viktig å påpeke at på tross av lovende resultater i laboratoriet er det fortsatt en lang vei til det kan bli aktuelt å gi sildenafil og vardenafil til nedkjølte pasienter. Vi fortsetter arbeidet med å kartlegge mulige legemidler til denne pasientgruppen, og det vil kreve flere studier på celler, dyr og i sykehussammenheng før vi kan fastslå hva som er trygt og fungerer.

Inntil videre er de beste rådene til folk som ferdes i kulda ikke å ta med Viagra i sekken, men å følge fjellvettreglene og laste ned 113-appen.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne artikkelen. Eller spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om et viktig tema vi bør dekke?

Forskersonen er forskning.nos side for debatt og populærvitenskap

Powered by Labrador CMS