I dag rammes nordmenn av netthinneløsning i et tempo som ligger i verdenstoppen. Noe av årsaken er at vi behandler grå stær for tidlig.
I dag rammes nordmenn av netthinneløsning i et tempo som ligger i verdenstoppen. Noe av årsaken er at vi behandler grå stær for tidlig.

Flere rammes av plutselig synstap fordi netthinnen løsner

KRONIKK: Stadig flere blir operert for grå stær. Behandlingen gir deg ungdommens syn tilbake, men den har også en nedside: økt risiko for netthinneløsning.

Antallet grå stær-operasjoner i Norge økte fra 24.000 i år 2000 til over 48.0000 i 2019. I takt med at flere opereres for grå stær, stiger imidlertid antall personer som får netthinneløsning. Netthinneløsning kan føre til at du blir blind.

Nordmenn i verdenstoppen

Dersom man tenker seg øyet som et kamera, er netthinnen som en «film» bakerst i øyet. Netthinnen opptar og omdanner lys til elektriske impulser som sendes til bearbeidelse i hjernens bakhodelapp. Det er det som skjer når vi ser.

Risikoen faller betydelig dersom operasjonen utsettes til man er i syttiårene.

Dersom netthinnen løsner, mister den tilgang til oksygen og næringsstoffer, og synet forsvinner. Slik netthinneløsning er en fare ved grå stær-operasjon, og i dag rammes nordmenn av netthinneløsning i et tempo som ligger i verdenstoppen. Ny forskning fra Universitet i Stavanger viser at gjennom de siste tjue årene har hyppigheten av netthinneløsning økt med 77 prosent. Mens nye tilfeller netthinneløsning var 12.6 per 100 000 i perioden 2000-2004 økte den til 20.2 per 100 000 i perioden 2015-2019.

Netthinnen løsner oftere for personer som har operert

Grå stær er en gradvis fordunkling av øyets linse, som dogg på en kameralinse, og synet blir tåkete. Linsen kan fjernes og erstattes med en ny kunstig linse. En slik grå stær operasjon tar kun få minutter, og hos de aller fleste er inngrepet problemfritt.

Men forskning fra Universitetet i Stavanger viser nå at økningen i nye tilfeller av netthinneløsning er dobbelt så høy for personer med kunstig linse sammenlignet med personer med egen linse. Årsaken ligger i en gelemasse som kalles glasslegemet. Den er festet til netthinnen. Gelemassen skrumper i takt med alderen, og med tiden vil den løsrive seg fra netthinnen. En grå stær-operasjon, fremskynder og forsterker denne løsrivelsesprosessen, blant annet fordi den kunstige linsen er mye flatere enn den opprinnelige linsen. Draget på netthinnen kan bli så kraftig at et hull oppstår i den skjøre «filmen». Væske fra gelemassen trenger seg da igjennom hullet, og legger seg bak netthinnen som mister sitt feste.

Netthinneløsning: Hvit pil: Glasslegmet. Sort pil: Væske trenger seg gjennom et hull i netthinnen og legger seg bak. Et tegn på at glasslegemet trekker i netthinnen er sterke lysglimt/blitzfornemmelse.
Netthinneløsning: Hvit pil: Glasslegmet. Sort pil: Væske trenger seg gjennom et hull i netthinnen og legger seg bak. Et tegn på at glasslegemet trekker i netthinnen er sterke lysglimt/blitzfornemmelse.

Når netthinnen løsner oppleves det ved at deler av det ytre synsfeltet plutselig forsvinner, og kort tid etter kan hele synsfeltet falle bort. Dersom man ikke blir behandlet for netthinneløsning vil man bli blind.

Varig synstap

I over 90 prosent av tilfellene lykkes det å legge netthinnen tilbake på plass. Men selv om operasjon for netthinneløsning er vellykket, opplever opp mot halvdelen varig synstap. Nedsatt kontrastsyn og forvrengning av synsinntrykk er vanlige følgetilstander som kan gi problemer med lesing, bilkjøring og nærarbeid.

Forskningsprosjektet fra Stavanger viste at en tredel av økningen i netthinneløsninger kan forklares av at flere blir eldre. Disse ville ha utviklet et hull i netthinnen og følgende løsning uansett om operert for grå stær, eller ikke.

To tredeler av økningen kan imidlertid motvirkes. Jo yngre man er ved grå stær-operasjon, desto høyere risiko for netthinneløsning. Risikoen faller betydelig dersom operasjonen utsettes til man er i syttiårene. Da har festepunktene mellom glasslegemet og netthinnen blitt langt svakere, eller er helt borte. Er synet tåkete på grunn av grå stær i en grad som påvirker livskvaliteten? Hvis ikke, kan grå stær operasjon utsettes for å redusere sjansen for netthinneløsning.

Du kan gjøre en selvtest

Hvis man opplever en ubevegelig skygge i synsfeltet, flekker eller tråder sammen med sterke lysglimt, kan man teste seg selv for netthinneløsning. Det gjør du ved å dekke til ett øye av gangen og føre en hånd inn fra begge sider, oppe og nedenfra. Er det steder du ikke ser hånden er det et tegn på at netthinnen kan ha løsnet.

Forskningen bak kronikken:

Achour H, Thomseth VM, Kvaløy JT, Krohn J, Paaske Utheim T, Forsaa VA. Substantial increase in the incidence of rhegmatogenous retinal detachment in Western Norway over 20 years. Acta Ophthalmol. 2022 Mar 8. doi: 10.1111/aos.15119. Epub ahead of print. PMID: 35261167.

Kristianslund O, Kure ISH, Drolsum L. Cataract surgery in Norway 2010-19. Tidsskr Nor Laegeforen. 2021 May 25;141(9). English, Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.20.1005. PMID: 34107671.

Aasved H. Kataraktoperasjoner og ventetider i Norge [Cataract surgery and waiting lists in Norway]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2008 Feb 14;128(4):466-7. Norwegian. PMID: 18274583.

Bjerrum SS, Mikkelsen KL, La Cour M. Risk of pseudophakic retinal detachment in 202,226 patients using the fellow nonoperated eye as reference. Ophthalmology. 2013 Dec;120(12):2573-2579. doi: 10.1016/j.ophtha.2013.07.045. Epub 2013 Sep 8. PMID: 24021894.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS