En større del av klimagassutslippene fra helsesektoren kommer fra utviklingen, transporten, bruken, og avfallshåndteringen av utstyr og materiell vi er avhengige av: inkludert medisiner, kirurgiske instrument og munnbind. Grønne innkjøp kan redusere klimagassutslipp, skriver kronikkforfatterne
En større del av klimagassutslippene fra helsesektoren kommer fra utviklingen, transporten, bruken, og avfallshåndteringen av utstyr og materiell vi er avhengige av: inkludert medisiner, kirurgiske instrument og munnbind. Grønne innkjøp kan redusere klimagassutslipp, skriver kronikkforfatterne

Helsearbeidere slår alarm:
Den norske helsesektoren trenger en klimaplan

KRONIKK: England har inspirert en global bevegelse med sin plan for et klimanøytralt helsevesen. Med den nyeste advarselen fra FN og et stortingsvalg fremfor oss, er det på tide at Norge bestemmer seg for hvilken side av historien vi ønsker å være på.

Klimaendringer er «utbredte, omfattende, og i hurtig utvikling», og for å nå Parisavtalen sin målsetning kreves umiddelbar reduksjon av klimagassutslipp. Det kommer fram i den nyeste advarselen fra FNs klimapanel. Forskere har funnet ut at helsesektorens eget klimafotavtrykk er mye større enn vi trodde: det doble av utslippene fra flytrafikk, og stadig økende. Den største delen av utslippene kommer fra rike land og Norge er dessverre ikke et unntak.

Kutt med små kostnader

Vi visste helse ville bli rammet av klimaendringer, men det viser seg at helsesektoren selv er en del av problemet. Så hva kan vi gjøre? Heldigvis finnes det rikelig med lavthengende frukter å høste, som vil føre til kutt i klimagassutslipp med minimale kostnader:

  • Noen anestesigasser brukt til kirurgi, og inhalatorer brukt til behandlingen av astma og lungesykdommer, kan bli byttet ut med allerede eksisterende klimavennlige alternativ.
  • Folkehelsetiltak som å fremme sykling, gåing, og sunnere kosthold kan både redusere klimagassutslipp, redusere sykdom og øke velvære.
  • En større del av klimagassutslippene fra helsesektoren kommer fra utviklingen, transporten, bruken, og avfallshåndteringen av utstyr og materiell vi er avhengige av: inkludert medisiner, kirurgiske instrument og munnbind. Grønne innkjøp kan redusere klimagassutslipp.

La oss ta advarselen fra FNs klimapanel på alvor og la oss bli inspirert av det statlige helsevesenet i England.

Å velge klimavennlig betyr ikke nødvendigvis å velge det billigste alternativet, men som pandemien har understrekt for oss: ikke alt kan måles i kroner.

Helsearbeidere slår alarm

Å redusere klimagassutslipp i helsesektoren betyr ikke å ofre vår helse. Det betyr å redusere avfall og å ta ansvar for klimagassutslippene vi står for.

Helsearbeidere slår alarm, men vi får ikke til dette alene. Et grønt skifte krever at politikere og helseledere gjør sin del av arbeidet. Vi trenger ledelse, veiledning, ressurser, og tydelig støtte.

I England har det statlige helsevesenet forpliktet seg til å bli klimanøytrale innen 20 år. Strategien deres inneholder spesifikke tiltak levert av et ruvende team på hele 150 personer. De har inspirert en global bevegelse på veien mot klimanøytrale helsevesen. Bare forrige måned ble helseorganisasjoner på tvers av 18 land medlem av FN sitt initiativ: United Nations Race to Zero.

Vårt eget storting diskuterte også tidligere i år et representantforslag om å utarbeide en klimaplan for helsesektoren. Til tross for sterk støtte fra blant annet Legeforeningen og Sykepleierforbundet, ble ikke representantforslaget vedtatt. Vi finner likevel grønne drypp i vår egen helsesektor.

Vi må bli en del av det grønne laget

Helsedirektoratet har arrangert seminar om å redusere det norske helsevesenet sitt klimafotavtrykk; Folkehelseinstituttet ansatte nettopp en prosjektdirektør for klima, mat og helse og bærekraft; Bent Høie har til og med sagt at helsesektorens klimafotavtrykk må reduseres. Det er på tide å la ord bli til handling og det første steget er en klimaplan for helsesektoren.

Med et storingsvalg fremfor oss har Norge en mulighet til å revurdere valgene som er blitt gjort til nå. Vi har fremdeles tid til å vise globalt lederskap og tid til å gjøre det rette. La oss ta advarselen fra FNs klimapanel på alvor og la oss bli inspirert av det statlige helsevesenet i England. Helsesektoren må bli klimanøytral: det er på tide at Norge blir en del av det grønne laget!

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS