- Det viktige her er at intense fødesmerter (og flere av de andre faktorene) også øker sannsynligheten for at man får epidura, skriver Tormod Rogne.
- Det viktige her er at intense fødesmerter (og flere av de andre faktorene) også øker sannsynligheten for at man får epidura, skriver Tormod Rogne.

Stor sannsynlighet for at epidural ikke fører til en forverret fødeopplevelse

DEBATT: Intense fødesmerter øker sannsynligheten for at man får epidural.

Epidural under fødselen kan føre til en forverret fødeopplevelse, kunne vi lese i Aftenposten Viten 1. september. Utsagnet var basert på flere studier som antydet dette. I ettertid har det kommet flere motsvar til denne påstanden, både i Aftenposten og NRK. Så hva skal vi tro; gir epidural en forverret fødselsopplevelse? Det er ett begrep som kan forklare mye av forvirringen: konfundering (engelsk confounding). La oss se nærmere på dette.

Som det vises til i den opprinnelige Viten-artikkelen så er det nemlig enkelte studier som finner en sammenheng mellom det å få epidural og sannsynligheten for å ha en negativ fødeopplevelse. Men hva betyr det egentlig? Vel, det sier oss at det er en sammenheng mellom de to – epidural og fødeopplevelse – men det sier svært lite om årsakssammenhengen, altså om hvorvidt det å få epidural fører til en negativ fødeopplevelse.

Mange faktorer henger sammen med både dårlig fødeopplevelse og epidural

La oss ta et banalt eksempel: Marve Fleksnes hevdet i en episode av komiserien Fleksnes Fataliteter at han var allergisk mot lær. Hvorfor? Jo, fordi hver gang han sovnet med lærskoene på, så våknet han opp med en dundrende hodepine! Her forklares sammenhengen mellom det å sove med skoene på og hodepine av en ekstern faktor – alkohol – som er årsak til både eksponeringen (å sove med skoene på) og utfallet (hodepine). Alkohol er her en konfunder.

Ser vi på artiklene som finner en sterk sammenheng mellom epidural og dårlig fødeopplevelse, så ser vi at det er en svært lang rekke med andre faktorer som også henger sammen med en dårlig fødeopplevelse, blant annet intense fødesmerter.

Det viktige her er at intense fødesmerter (og flere av de andre faktorene) også øker sannsynligheten for at man får epidural. Slik som alkohol var en konfunder i Fleksnes-eksempelet, så har vi her en lang liste med konfundere som får det til å se ut som at epidural fører til en negativ fødeopplevelse. Hva kan vi gjøre med dette?

Randomiserte studier viser at det ikke er noen årsakssammenheng

Det aller beste man kan gjøre er å gjennomføre såkalte randomiserte kontrollerte studier. Da trekkes det lodd om du skal få eksponeringen eller ei. I eksempelet med Fleksnes så kan man få en stor gruppe frivillige til å trekke lodd hvor den ene halvparten i en ukes tid skal sove med lærsko på. Så undersøker forskerne om det er noen forskjell i forekomsten av hodepine mellom de to gruppene, noe det antakelig ikke er. Tilsvarende kan forskerne trekke lodd om fødende skal få epidural eller ei. Dermed elimineres konfunderingen, hvis studien er godt gjennomført.

Mange slike studier er faktisk gjort. En sammenstilling av disse randomiserte kontrollerte studiene finner at de fødende kvinnene var svært godt fornøyd med smertelindringen av epidural, og at det ikke var noen forskjell i følelsen av å ha kontroll under fødselen.

Det er derfor overveiende sannsynlig at epidural ikke fører til en forverret fødeopplevelse. Med mindre Marve Fleksnes faktisk er allergisk mot lær da.

Powered by Labrador CMS