Taliban er hovedgrunnen til at det ikke blir fred i Afghanistan, men en fredsløsning kan likevel kun oppnås dersom det opprettes en dialog mellom afghanere og Taliban, skriver masterstudent Suman Safi.
Taliban er hovedgrunnen til at det ikke blir fred i Afghanistan, men en fredsløsning kan likevel kun oppnås dersom det opprettes en dialog mellom afghanere og Taliban, skriver masterstudent Suman Safi.

Fred er mulig i Afghanistan

KRONIKK: Hvordan skal mitt hjemland Afghanistan oppnå fred når fremmede makter dreper uskyldige afghanere, samtidig med at korrupte og forræderske ledere alltid tar side mot sitt eget folk, spør kronikkforfatteren.

Jeg flyktet til Norge på grunn av krigen i Afghanistan. Dersom jeg bodde i Afghanistan nå, ville jeg blitt rammet av Talibans kvinnefiendtlige politikk.

Nå som jeg bor i Norge føler jeg imidlertid alltid på smerten folket mitt lider av, og den uretten som blir begått mot dem. Alle nasjoner som har hatt sine soldater i Afghanistan har kjempet for egen vinning, ikke for Afghanistan.

Det er altså helt åpenbart at USA har brukt de siste tjue årene til å erstatte Taliban med Taliban.

Et eksempel er amerikanske soldater som har drept uskyldige afghanere. Hvordan skal mitt hjemland Afghanistan oppnå fred når fremmede makter begår slike straffbare handlinger, samtidig med at korrupte og forræderske ledere alltid tar side mot sitt eget folk.

Flere frihetskamper

Den historiske realiteten er at Afghanistan tidligere var under det britiske imperiet som varte i mer en 60 år, men i 1919 gikk imperiet på et sviende nederlag da Afghanistan frigjorde seg 19.august.

Mange år etter havnet Afghanistan i en ny krigsepoke som varte i ti år. Men Afghanistan vant igjen krigen, denne gangen mot Sovjetunionen etter at unionen gikk til grunne i 1989. Vi må også huske på at Afghanistan formelt var et monarki fra 1919 til 1978, men dette tok slutt i 1978, som følge av at den demokratiske republikken ble etablert.

Krigens viktigste årsaker

Det er flere særskilte forhold som danner grunnlaget for krigen i Afghanistan, men her skal jeg trekke fram de åtte viktigste årsakene til at det ikke er fred i landet. Den første årsaken er det korrupte regimet, ledet av Taliban. Disse består egentlig av pakistanere som både blir trent opp og fullstendig hjernevasket i Pakistan, slik at de villig går inn som selvmordsbombere og rammer sivilbefolkningen hardt.

En annen årsak er innblanding fra Vesten og USA, hvis hensikt er få å hendene i verdifulle naturressurser. Den tredje er internt strid mellom folkegruppene, spesielt konflikten mellom pasthunerne og tadsjikere.

Videre finner vi maktmisbruk, mangel på utdanning og politisk splittelse. Ikke minst må religionsmisbruk trekkes frem. Fordi islam misbrukes av omtrent alle parter for nå deres respektive mål. Handlingene deres står sterk strid med islam.

Den aller siste og åttende grunnen til at vi ikke får fred i Afghanistan er, som nevnt, en forrædersk leder. Før Taliban skulle overta makten, rømte presidenten nemlig selv til USA. Like før det solgte han landet sitt til Taliban i bytte mot millioner av dollar. Åpenbart sviket han sitt eget folk.

I over 20 år gikk millioner av afghanske liv tapt grunnet krigen. Selvmordsbomber ble utløst av personer i Taliban, altså pakistanere som er i hendene på og får militær støtte i Pakistan. I tillegg har naturressursene i hemmelighet blitt fraktet til USA.

Det har ikke alltid vært krig

Mange tror det alltid har vært krig i Afghanistan, men det stemmer ikke. Landet har hatt fredelige tider. På 1960-tallet var Afghanistan som vesten. Alle levde side om siden uten noen form for intern strid. Folk tok høyere utdanning og utdanningssystemet favnet både menn og kvinner, i motsetning til dagens situasjon.

I prinsippet tok freden slutt etter den afghansk-sovjetiske krigen som varte over 10 år dvs. fra 1979-1989, og som ble etterfulgt av mujahedin. Sistnevnte var et islamistisk opprør mot Taliban. I over 40 år har striden medført store tapt i sivilbefolkningen og tiden har vært betydelig preget av internstrid mellom de etniske gruppene.

Mulige løsninger for fredsoppnåelse

En fredsløsning kan oppnås dersom det opprettes en dialog mellom afghanere og Taliban. Taliban er hovedgrunnen til at landet ikke oppnår fred, men i tillegg til Taliban sin maktovertakelse er det mange andre forhold som hindrer fredsoppnåelse.

Blant annet må USA og Vesten avstå fra å gi militær støtte til Pakistan i form av våpen. Dette er også viktig at folk skal kunne skille mellom afghanere og Taliban. Det er nemlig afghanere som representerer Afghanistan og ikke Taliban. Derfor har den fundamentalistiske bevegelsen ingen rettslig grunn til å regjere over afghanere.

Selv om mye av landets verdier er tapt, er det aldri for sent for afghanere å innse hvem som er deres fiende, og gjøre opprør mot Taliban. Uavhengig av etnisitet må borgerne ha et godt samhold og bidra med solidaritet, slik at landet kan utvikle seg i en positiv retning.

Vesten og USA må slutte med å bruke krig som en unnskyldning når deres formål med å være i Afghanistan alltid har vært å hente ut ressurser som opium, olje, gull etc.

Krigens bakteppe er USA

Verden var og er vitne til hvorfor USA startet sin invasjon i Afghanistan 2001. Men Afghanistan hadde ingen forbindelse til terrorhendelsen i USA 11. september 2001. Blant annet har den amerikanske økonomen Jeffrey Sachs forklart i en tale hvordan USA drev frem krigen i Afghanistan og hvordan krigene i både Afghanistan, Syria og Irak var skapt av CIA.

Som et resultat av krigene ble millioner av mennesker i disse landene flyktninger. Det er altså helt åpenbart at USA har brukt de siste tjue årene til å erstatte Taliban med Taliban.

LES OGSÅ:

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding på denne kronikken. Eller spørsmål, ros eller kritikk til Forskersonen/forskning.no? Eller tips om en viktig debatt?

Powered by Labrador CMS