(Foto: Bjørn Faafeng / NIVA)
(Foto: Bjørn Faafeng / NIVA)

Minneord om Kjell Baalsrud:
– Vi minnes en foregangs- og hedersmann med takknemlighet og respekt

NEKROLOG: Kjell Baalsrud, instituttsjef ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) fra 1958 til 1981, døde 11. oktober 2019, 98 år gammel.

Publisert

I en tid med store utfordringer med innen vannforsyning og -forurensning nedsatte Norges teknisk-naturvitenskapelige forskningsråd i 1955 «Utvalg for vannrensing» med siv.ing. Kjell Baalsrud som sekretær.

For å adressere problemene anbefalte utvalget å opprette et «institutt for vannforskning», og NIVA så dagens lys i 1958 med Baalsrud som leder.

NIVA ble raskt tverrfaglige med kompetanse innen kjemi, biologi og teknologi. Under Baalsruds ledelse ble det etablert laboratorier for kjemiske og biologiske analyser og gjennomført omfattende feltundersøkelser og storskalaeksperimenter.

I sitt tilbakeblikk på perioden 1955-1981, boken «Et bidrag til NIVAs historie», er han tydelig på ansvaret de anvendte forskningsinstituttene har som rådgiver for forvaltning og næringsliv.

Gjorde NIVA til et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt

Kombinasjon av forskning og praktiske råd for løsninger var da, som nå, sentralt i NIVAs virksomhet. Hans gode administrative evner og faglige integritet gjorde NIVA til landets fremste leverandør av vannfaglig kunnskap - og til et internasjonalt anerkjent forskningsinstitutt.

Baalsruds engasjement gledet mange; som Naturvernforbundet, Norsk Vannforening og Oslofjordens friluftsråd. Han påtok seg flere internasjonale verv, herunder leder av OECDs vanngruppe.

I 1981 forlot han sjefsstolen og ble seniorforsker, og han ledet bl.a store integrerte programmer som kalking av vassdrag. I 1988 initierte han NIVAs Pensjonistforening (NIVA-P) og ledet denne i 10 år. NIVA-P har i dag nesten 100 medlemmer.

Kjell Baalsrud ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden i 1982. Vi husker hans vennlighet, redelighet og omtanke for sine medarbeidere, og minnes en foregangs- og hedersmann med takknemlighet og respekt.

Kjell og Kellrun Baalsrud i 1982. (Foto: privat)
Kjell og Kellrun Baalsrud i 1982. (Foto: privat)